Tag Archives: kinh doanh trà

Pha trà ngon cũng cần phải “học hỏi”

Đối với bất kỳ thú chơi nào đi chăng nữa thì việc học hỏi cũng như tiếp thu những kinh nghiệm được đúc kết từ những người đi trước hay